Leukémie mezi mladými hasiči

Tento článek je vydán s cílem informovat o závažné nemoci, která postihuje převážně děti, a to sice o leukémii. Leukémií trpí i dospělí lidé, avšak častěji se vyskytuje právě u dětí. Jedná se o velmi závažné onemocnění, které je doprovázené složitou a ne vždy úspěšnou léčbou s celou řadou vedlejších zdravotních komplikací. Důvodem, proč je tento článek vydán právě nyní, je to, že nedávno touto nemocí onemocněla Klára Uchytilová, dvanáctiletá mladá hasička z Bezděkova. Klárka doposud žila aktivním dětským životem. Je členkou několika dětských kolektivů, mezi které patří i Kolektiv mladých hasičů Bezděkov, ale také skautská organizace Junák. Právě v rámci skautu se v minulých letech jako dobrovolník účastnila dobročinných sbírek na léčbu nemoci, kterou právě trpí. Lze říci, že Klárka je jedním ze základních pilířů našeho Kolektivu mladých hasičů, například i proto, že se vždy s nadšením účastní všech kulturních vystoupení, dobrovolnických brigád a podobně. Klárce byla diagnostikována akutní lymfoblastická leukémie koncem února tohoto roku. Od té doby prodělává léčbu v jedné z pražských fakultních nemocnic. Tato léčba bude trvat minimálně po dobu dvou let. I přesto, že po celou tuto dobu nebude muset být Klárka hospitalizována, bude muset několikrát týdně do pražské nemocnice dojíždět. Toto přibližně dvouleté období bude velmi náročné i z toho důvodu, že léčba vyžaduje dokonale čisté prostředí, ve kterém pacient žije a také speciální stravu. Samozřejmostí je i neustálá přítomnost jednoho z rodičů.

klarka_01
Klárka se vždy se zápalem účastní všech hasičských souteží, školení a brigád.

Možnosti pomoci
První otázkou, kterou si jistě všichni položíme, když se výše zmíněnou informaci dozvíme, je: „Jak je možné pomoci?“.

  1. Tou nejjednodušší a přímou pomocí je pomoc finanční, poskytnutím přímého daru pacientovi nebo jeho rodině. Za tímto účelem je pro Klárku zřízen účet, na který je možné finanční dary zaslat. Dárci tak podpoří Klárku a její rodinu v nelehkém životním období, které je velmi finančně náročné i z toho důvodu, že jeden z rodičů nemůže nadále vykonávat své povolání. Číslo účtu, kde lze Klárku finančně podpořit je: 2110409754/2700.Další zde uvedené možnosti pomoci nejsou určeny pouze a jenom Klárce, ale jsou určeny všem lidem bojujícím s obdobnou nemocí.
  2. Finančně je tedy možno pomoci prostřednictvím daru některé nadaci, která podporuje rodiny, jejichž členové bojují se závažným onemocněním. Mezi ně patří například nadace KAPKA NADĚJE nebo nadace DOBRÝ ANDĚL.
  3. Je také možno pomoci darováním krve a zápisem do registru dárců kostní dřeně. Bez dárců, kteří pravidelně darují krev nebo její složky a dárců zapsaných v registru dárců kostní dřeně, by nebyla léčba obdobně nemocných pacientů možná. Jedná se tedy o základní pomoc, kterou by měl zvážit každý zdravý dospělý člověk. Bližší informace o darování krve naleznete např. na stránkách okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě: www.onhb.cz. Informace o darování kostní dřeně potom na adresách: www.darujzivot.cz, nebo www.kostnidren.cz.

Jakákoliv forma pomoci si zaslouží veliké poděkování.

klarka_02
Jak je vidět na obrázcích, i přes náročnou léčbu, která zahrnuje mimo jiné i chemoterapie, Klárka s nemocí bojuje statečně, a pokud je to trochu možné, i s úsměvem.

Slovo závěrem

Základním posláním tohoto článku je tedy informovat veřejnost o možnosti pomoci Klárce Uchytilové a její rodině ve velmi těžkém životním období. Neméně důležitým úkolem tohoto článku je i nastínit možnosti, jak je možné převzít společenskou odpovědnost a pomoci lidem se závažným onemocněním. Vždyť pomoc bližnímu je právě tou nejzákladnější hasičskou myšlenkou. Závěrem bych chtěl jménem SDH Bezděkov Klárce popřát hodně síly v boji s touto závažnou nemocí a co možná nejrychlejší uzdravení.

Napsat komentář