Podpora od MŠMT

2020

Kolektiv mladých hasičů SDH Bezděkov získal pro rok 2020 neinvestiční dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o neinvestiční dotaci z programu „MŮJ KLUB 2020“.

Díky této dotaci byl kolektiv vybaven dámskými soupravami PSII, kužely, přilbami, sadou dětských hadic pro požární útok, rozdělovačem pro požární útok a barierou s oknem.

DSCF3583

2019

Kolektiv mladých hasičů SDH Bezděkov získal pro rok 2019 neinvestiční dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o neinvestiční dotaci z programu „MŮJ KLUB 2019“.

Díky této dotaci byl kolektiv vybaven sadou pro běh na 100 m  s překážkami, kužely, přilbami, lékárničkou, batohy, dresy, opasky, proudnicemi a sportovním oblečením.

aa

2018

Kolektiv mladých hasičů SDH Bezděkov získal pro rok 2018 neinvestiční dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o neinvestiční dotaci z programu „MŮJ KLUB 2018“. Dotace je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Díky této dotaci byl kolektiv vybaven sportovním rozdělovačem na štafetu 4×60 m (popř. běh na 60 m s překážkami a běh na 100 m  s překážkami) a dalšími sportovními soupravami.

aa  souprava

2017

Kolektiv mladých hasičů SDH Bezděkov získal pro rok 2017 neinvestiční dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o neinvestiční dotaci z „Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“. Program VIII je vypsán v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže. Podpora je určena výlučně na činnost TJ/SK, tj. na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů, asistentů atd. při práci s dětmi a mládeží. Z programu VIII jsou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže.
Zdroj informací: www.msmt.cz

Pro rok 2017 byla našemu kolektivu přidělena podpora ve výši 1000 Kč na jednoho mladého hasiče. Kolektiv byl vybaven sadou pro běh na 60 m s překážkami (štafetové hadice, proudnice a opasky), hadicí C52 10 m, dresy a sportovními soupravami.

material

dres souprava

2016

Obdobnou dotaci získal kolektiv mladých hasičů SDH Bezděkov i v roce 2016.