Archiv pro rubriku: Schůze a valné hromady

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH

Výbor SDH Bezděkov zve srdečně všechny členy na výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 12.1.2019 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Program:

 1. Zahájení, přednesení programu.
 2. Volba návrhové komise.
 3. Zpráva výboru SDH o činnosti SDH za uplynulý rok 2018,
  • zpráva vedoucích mužů, žen a dětí,
  • zpráva hospodáře SDH,
  • zpráva revizora SDH.
 4. Návrh činnosti SDH na rok 2019.
 5. Návrh na usnesení, usnesení.
 6. Předání ocenění.
 7. Diskuze.
 8. Závěr, občerstvení.