Archiv pro rubriku: Historie

SDH Bezděkov letos slaví 120. výročí

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov tento rok slaví 120. výročí svého založení. Z tohoto důvodu jsou na tento rok plánovány oslavy, při kterých bude prezentována mimo jiné i historie sboru. Proto bychom chtěli požádat občany, kteří by doma našli věci související s historií Sboru dobrovolných hasičů, o to, zda by nám tyto věci zapůjčili. V takovém případě, prosím, kontaktujte představitele sboru. Bližší informace o tomto výročí, oslavách a historii budou v Bezděkovském okénku dále prezentovány.