O kolektivu

Kolektiv mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov byl založen v roce 2014 a mezi jeho hlavní cíle patří seznámení děti a mládeže se zásadami preventivně výchovné práce v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, výchova k vlastenectví a ochraně přírody, vytváření základů vhodného sociálního chování, efektivní naplnění volného času dětí a mládeže organizovanou činností, ochrana před rizikovými projevy chování, vedení dětí k rozšiřování získaných znalostí mezi ostatní mládež. Mladí hasiči se tedy zabývají širokým spektrem činností, které mají vytvořit základy do jejich dospělého života.