O jednotce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bezděkov byla založena v roce 1996 na základě zákona o požární ochraně, který nařizuje plošné pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany a spadá do kategorie JPO 5 (Jednotka požární ochrany 5. stupně). Základním jejím posláním je chránit životy, zdraví a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složkou obce Bezděkov a je součástí Integrovaného záchranného systému České republiky.