O sboru

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov je pobočným spolkem spolku SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA a působí na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, výchovy dětí a mládeže a také společensko-kulturní činnosti v obci Bezděkov. Sbor dobrovolných hasičů tedy zajišťuje přípravu obyvatel na mimořádné události. Vytváří postupy pro tyto události a seznamuje s nimi obyvatele a představitele obce. Dále napomáhá k udržování dobrých sousedských vztahů a k setkávání občanů. Zajišťuje volnočasové aktivity dětí, které připravuje na činnost spojenou s protipožární ochranou a ochranou obyvatel, vychovává je k ochraně přírody a vlastenectví. V neposlední řadě je jeho úkolem vychovat budoucí členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a to jak mezi dětmi a mládeží tak i mezi dospělými. Sbor dobrovolných hasičů tedy udává určitý komplexní životní směr.