Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Bezděkov založen v roce 1896. Největší zásluhu na založení Sboru dobrovolných hasičů měl pan řídící Sedlický. Prvním starostou sboru byl zvolen František Uchytil č. 23, jednatelem se stal František Čermák č. 12. Prvním velitelem sboru se stal Jan Stehno č. 21 a další členové byli: Josef Stehno domkář č. 35, František Čermák č. 10, Antonín Stehno č. 1, Josef Stehno č. 2, Josef Nevole domkář č. 34 a Josef Nevole č. 39.

Hasičárna
Hasičárna

Již v roce 1896 byla zakoupena dvoukolová stříkačka a o dva roky později byla postavena hasičárna, která stála uprostřed obce. První zásah hasičů byl u požáru domu pana Václava Slanaře č. 28. V roce 1901 hasiči bojovali s požárem v Libické Lhotce. V roce 1907 vypukl požár v obci u pana Jana Uchytila č. 7. Požár zničil obytné stavení se stodolou a rozšířil se až na sousední stavení č. 6. V roce 1908 sbor zasahoval u požáru na velkostatku Štěpánov a asi šestkrát ve Studenci a v Libici, kde hořela hospoda pana Neuwirta. V roce 1912 hasiči zasahovali při požáru na Štikově a o dva roky později při požáru v Branžově. Hasiči si v roce 1925 zakoupili novou čtyřkolovou stříkačku. Další požár, při kterém zasahovali místní hasiči, vypukl až v roce 1930 a to na velkostatku Křivém.

Členové sboru aktivně cvičili na župních cvičeních v okolních vesnicích. V červnu roku 1937 se sbor zúčastnil okrskového cvičení pořádaného v Bezděkově na zahradě pana Peloucha č. 6.

V padesátých letech je hasičský sbor přejmenován na Svaz požární ochrany a starosta sboru je nahrazen „předsedou“.

V roce 1974 obec za vydatné spolupráce hasičů postavila novou požární zbrojnici na parcele po domu č. 4. Od roku 1982 vlastní sbor nákladní auto A30 valník, které si pořídil z vlastních prostředků a používá se doposud.

Do činnosti sboru se zapojilo i 9 žen z obce, které cvičily na okrskové soutěži v Barovicích a získaly 1. místo (v roce 1987).

Po politických změnách v roce 1990 začal být používán název „Sbor dobrovolných hasičů“.

Od roku 1960 zasahoval sbor dvakrát v Libici, v Kladerubech, na Štikově, u požáru Horního mlýna v Horním Sokolovci a naposledy v roce 1993  při požáru lesa pana Čermáka č. 10 v Bezděkově.

V rámci oslav „100leté výročí dobrovolných hasičů v Bezděkově“ bylo 25. května 1996 uspořádáno okrskové kolo soutěže hasičských družstev. K soutěži se přihlásilo devět družstev: 3 družstva z Bezděkova, 2 ze Sloupna, a dále po jednom družstvu z Libice, Lhůty, Barovic a Chloumku.

foto_hasici_soutez_2

 

Nejlepší výsledky v útoku:
1. Sloupno čas: 35,8 s
2-3. Bezděkov 36,2 s
2-3. Libice n/D 36,2 s

foto_hasici_soutez_3

Překážkový běh na 100m:
1. Libice n/D
2. Sloupno
3. Lhůta
6. Bezděkov

foto_hasici_soutez_4

Za družstva Bezděkov cvičili:

Antonín Král, Jan Záruba, Václav Čermák, Vladislav Uchytil st., Stanislav Němec st., Jiří Šimon, Vladislav Halama, Josef Krištof, Stanislav Němec, Radek Hofta, Miloš Uchytil, Luděk Král, Jiří Kadlec, Roman Málek, Petr Kopecký, Josef Dymák a Petr Beran.

Starostové dobrovolných hasičů od založení:
1896-1913 František Uchytil
1913-1955 (42 let!!!) Antonín Uchytil
1955-1960 František Uchytil
1960- Od roku 1960 dochází často k výměnám na místě starosty: Jaroslav Stehno, František Bříza, Jindřich Dymáček, Miloslav Brabec, Josef Stehno, znovu Miloslav Brabec, Jiří Pelouch, Král Antonín a nyní Král Luděk.

(Převzato z oficiálních stránek obce Bezděkov)